Παρουσιάστε το σχέδιό σας σε προοπτική προβολή για να δημιουργήσετε μια ρεαλιστική εικόνα του τελικού αποτελέσματος. Ιδανικό εργαλείο για μια πραγματική εικονική αναπαράσταση ενός banner σε ένα κτίριο ή για γράμματα σε ένα όχημα. Ανεξάρτητα από το πώς γίνεται το σχέδιό σας, καθώς και τα διανυσματικά αντικείμενα και τα bitmap μπορούν να τοποθετηθούν σε επίπεδη προοπτική.
Εφέ> Επίπεδη προοπτική