ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Μεταξύ του χρήστη του προϊόντος λογισμικού EasySIGN (το «Λογισμικό») και εμάς, η EASYSIGN BV, μια εταιρεία που ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας, με έδρα το Melkweg 5, 5527 CZ Hapert, Κάτω Χώρες.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΔΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟDIΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ (Η «EULA»).

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΔΕΙΑ
 
1.1 Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρούσα Άδεια Χρήσης, σας παρέχουμε τα ακόλουθα δικαιώματα:
A) Αν έχετε αποκτήσει δοκιμαστική έκδοση του Λογισμικού: μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης του Λογισμικού σε έναν μόνο υπολογιστή και για περίοδο τριάντα ημερών.
B) Εάν έχετε αγοράσει το Λογισμικό με βάση τη διαρκή άδεια: ένα διαρκές, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού σε έναν μόνο υπολογιστή.
C) Εάν έχετε αγοράσει το Λογισμικό βάσει άδειας συνδρομής: ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα εγκατάστασης του Λογισμικού σε πολλούς υπολογιστές και χρήσης του Λογισμικού σε έναν μόνο υπολογιστή κάθε φορά για την περίοδο που καθορίζεται στην παραγγελία αγοράς σας και θα να ανανεώνεται αυτόματα για επόμενες ίδιες (ή άλλως καθορισμένες) περιόδους, εκτός εάν τερματιστεί από οποιοδήποτε Μέρος μετά από ηλεκτρονική ακύρωση πριν από μία ημέρα πριν από τη λήξη της τότε τρέχουσας περιόδου·
D) Εάν έχετε αγοράσει το Λογισμικό βάσει εκπαιδευτικής άδειας, ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα εγκατάστασης του Λογισμικού σε πολλούς υπολογιστές και χρήσης του Λογισμικού στον αριθμό των υπολογιστών κάθε φορά που καθορίζεται από τον αριθμό των χρηστών και για την περίοδο της παραγγελίας σας και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
1.2 Εάν το Λογισμικό έχει αγοραστεί και εγκατασταθεί σε βάση «κλειδωμένο υπολογιστή», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό μόνο στον υπολογιστή στον οποίο εγκαταστήσατε για πρώτη φορά το Λογισμικό. Απαγορεύεται και δεν επιτρέπεται η μεταφορά ή μεταφορά του Λογισμικού από έναν τέτοιο υπολογιστή σε άλλον υπολογιστή. Εάν το Λογισμικό έχει αγοραστεί και εγκατασταθεί σε βάση «USB dongle lock», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό μόνο σε έναν υπολογιστή στον οποίο είναι συνδεδεμένο το εν λόγω USB dongle.
1.3 Εάν έχετε αγοράσει το Λογισμικό με βάση «υπολογιστή κλειδωμένο», θα αναλάβετε τον κίνδυνο απώλειας, κλοπής ή ζημιάς στον υπολογιστή και αλλαγές που έγιναν είτε στο υλικό του υπολογιστή είτε στο εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό . Ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα άδεια χρήσης για το Λογισμικό. Εάν έχετε αγοράσει το Λογισμικό με βάση το «USB dongle lock», θα έχετε τον κίνδυνο απώλειας, κλοπής ή ζημιάς στο USB dongle, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό. Ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα άδεια χρήσης για το Λογισμικό.
1.4 Οι τιμές των ανανεωμένων συνδρομών ενημερώνονται αυτόματα στις πραγματικές τιμές κατά τη στιγμή της ανανέωσης. 15 ημέρες πριν από την αυτόματη ανανέωση της συνδρομής, θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα σας ενημερώσει για την ανανέωση και τη δυνατότητα ακύρωσης.
1.5 Όπου σας παρέχονται ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ή νέες εκδόσεις του Λογισμικού, οι όροι της παρούσας Άδειας Χρήσης θα ισχύουν για τη χρήση τέτοιων ενημερώσεων, αναβαθμίσεων ή νέων εκδόσεων, εκτός εάν νέοι όροι EULA συνοδεύουν τέτοιες ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ή νέες εκδόσεις, οπότε οι νέοι όροι EULA θα ισχύουν για κάθε χρήση της ενημερωμένης, αναβαθμισμένης ή νέας έκδοσης του Λογισμικού. Τίποτα σε αυτήν την Άδεια Χρήσης δεν απαιτεί από το EasySIGN να σας παρέχει ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ή νέες εκδόσεις.
1.6 Δεν επιτρέπεται (ούτε μπορείτε να επιτρέψετε σε τρίτους):
(Θ) να επιτρέπεται σε τρίτο μέρος να χρησιμοποιεί το Λογισμικό είτε για λογαριασμό αυτού του τρίτου είτε για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους,
(Ϋ) να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει το Λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο και / ή να μεταφράσει, reverse engineer, decompile, αποσυναρμολογήσει ή να δημιουργήσει παράγωγα έργα του Λογισμικού.
(ίϋ) να τροποποιήσετε ή να καταργήσετε τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή οποιεσδήποτε άλλες αποκλειστικές ή περιοριστικές ειδοποιήσεις ή μύθους που περιέχονται ή συμπεριλαμβάνονται στο Λογισμικό, την τεκμηρίωση και άλλα υλικά που παρέχονται με το Λογισμικό.
(ίν) να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε, να μεταφράσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση τα γραπτά μας υλικά χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση.
1.7 Με εύλογη ειδοποίηση, θα μας χορηγήσετε, ή τρίτο μέρος που έχει διοριστεί από εμάς, τέτοια πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα συστήματά σας, όπως είναι απαραίτητο για να βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Άδειας Χρήσης.
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΚΟΝΕΣ
2.1 Το Λογισμικό περιέχει εικόνες που μας ανήκουν. Είστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε, να τροποποιήσετε και να δημοσιεύσετε αυτές τις εικόνες, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα.
2.2 Μπορείτε να ενσωματώσετε οποιαδήποτε εικόνα στην δική σας πρωτότυπη εργασία και να δημοσιεύσετε, να προβάλλετε και να διανείμετε την εργασία σας σε οποιαδήποτε εφαρμογή.
2.3 Δεν μπορείτε να:
(Θ) ενοικίαση, εκμίσθωση, μεταπώληση, υποεξουσιοδότηση, δανεισμό ή άλλως τη διάθεση των εικόνων για χρήση ή διανομή χωριστά ή αποσπασμάτων από το δικό σας πρωτότυπο έργο.
(Ϋ) να δημιουργούν σκάνδαλα, άσεμνα, δυσφημιστικά ή ανήθικα έργα ή να χρησιμοποιούν τις εικόνες μας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που απαγορεύεται από το νόμο.
(ίϋ) να χρησιμοποιήσετε ή να επιτρέψετε τη χρήση των εικόνων μας ή οποιουδήποτε μέρους αυτών ως εμπορικού σήματος ή σήματος υπηρεσιών ή να διεκδικήσετε οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε είδους στις εικόνες ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών. και
(ίν) χρησιμοποιήστε τις εικόνες σε ηλεκτρονική μορφή, σε απευθείας σύνδεση ή σε εφαρμογές πολυμέσων, εκτός εάν οι εικόνες ενσωματώνονται για σκοπούς προβολής και δεν παρέχεται άδεια λήψης ή / και αποθήκευσης των εικόνων για οποιονδήποτε λόγο.
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
3.1 Εγγυόμαστε ότι τα μέσα και άλλα απτά προϊόντα (μονάδα flash, USB dongle και/ή άλλα μέσα στα οποία έχει εγγραφεί το Λογισμικό) που παραδίδονται από εμάς δεν έχουν ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή υπό κανονική χρήση και συντήρηση για περίοδο ενενήντα (90 ) ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης στον αρχικό αγοραστή, όπως αποδεικνύεται από επαρκή απόδειξη αγοράς.
3.2 Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα αντικαταστήσουμε τα έξοδα των ελαττωματικών μέσων και άλλων υλικών προϊόντων που επιστράφηκαν σε εμάς (προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη) μαζί με επαρκή απόδειξη αγοράς. Η αντικατάσταση αυτή πρέπει να είναι εγγυημένη για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης ή τριάντα (30) ημερών, όποια από τις δύο είναι η μεγαλύτερη.
3.3 ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ EXPRESS ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΜΕΝΩΝ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΩΣΤΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ.
3.4 ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ" ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ EASYSIGN Ή ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣ ΤΗΣ.
3.5 ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΗΣΗΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.
3.6 ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ Ή ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΣ ΟΤΙ:
A) ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ανταποκρίνεται στις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ. Ή
B) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ή
C) Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Ή
D) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΜΟΛΥΝΣΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Ή
E) ΘΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ. Ή
F) ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΟ Ή ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ Ή ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ. Ή
G) ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
H) ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ Ή ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΓΛΩΣΣΑ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ή ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ.
3.7 Στο βαθμό που είναι δυνατόν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, όλες οι προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή άλλοι όροι που ενδέχεται να έχουν επίδραση μεταξύ των μερών ή να υπονοούνται ή να ενσωματώνονται στην παρούσα άδεια ή οποιαδήποτε σύμβαση παράπλευρης, είτε με νόμο, κοινό δίκαιο είτε με άλλο τρόπο εξαιρούνται ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.
3.8 Η EASYSIGN ΚΑΙ ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
3.9 Η EASYSIGN ΚΑΙ ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΣΕΤΕ ΕΣΕΙΣ (Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ Ή ΜΕΣΩ ΕΣΑΣ), ΑΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΑΝΤΩΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: I) ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. II) ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ. III) ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ. IV) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. V) ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΗΣ. Ή VI) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΔΙΑΦΘΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
3.10 ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΑΛΛΟΥ, ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΩΝ.
3.11 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ (Α) ΠΟΣΟ ΙΣΟ ΙΣΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΖΗΜΙΑ Ή (ii) ΕΥΡΩ 5.000.
3.12 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
3.13 ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΒΑΣΙΣΘΗΚΑΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ (ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ) ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΟΣ Είτε ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ, ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΣΚΗΣΗ) ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ (ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) Η ΕΥΚΟΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
4.1 Αναγνωρίζετε ότι το Λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων που περιέχονται στο Λογισμικό) είναι ιδιοκτησία μας και ότι όλοι οι τίτλοι του Λογισμικού και οι εικόνες θα παραμείνουν σε εμάς. Οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το Λογισμικό και τις εικόνες, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, εκδοθέντα ή καταχωρημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων και τεχνογνωσία, ανήκουν σε εμάς ή σε εμάς τρίτοι προμηθευτές. Δεν θα διεκδικήσετε κανένα ιδιοκτησιακό συμφέρον σε και σε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του τρίτου ή του τρίτου μας προμηθευτή, ούτε θα αμφισβητήσετε ή θα βοηθήσετε στην αμφισβήτηση των δικαιωμάτων, του τίτλου και του συμφέροντος του προμηθευτή ή του τρίτου μας και σε αυτήν την πνευματική ιδιοκτησία.
4.2 Σε περίπτωση κατά την οποία προβάλλετε οποιαδήποτε αξίωση εναντίον σας, αναφέροντας ότι η χρήση του Λογισμικού ή μιας συγκεκριμένης εικόνας παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους, θα μας ειδοποιήσετε γραπτώς για την αξίωση αυτή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησής σας. Έχουμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να σας υπερασπιστούμε με δικά μας έξοδα για την απαίτηση αυτή ή, κατά την κρίση μας, να διευθετήσουμε τη διαφορά. Εάν αποφασίσουμε να σας υπερασπιστούμε εναντίον ενός τέτοιου αιτήματος, θα σας αποζημιώσουμε έναντι οποιωνδήποτε εξόδων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από την υπεράσπιση ή την επίλυση μιας τέτοιας αξίωσης ή ενέργειας. Τα παραπάνω αναφέρουν ολόκληρη την ευθύνη μας και τα μοναδικά ένδικα μέσα σας για παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
4.3 Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που προκύπτει από: (i) τη χρήση του Λογισμικού σε συνδυασμό με άλλο λογισμικό ή αντικείμενα, εκτός εάν πουλήσαμε, πραγματοποιήσαμε ή συνιστούμε ρητά ή εγκρίνουμε τέτοια χρήση ως συνδυασμός σε Γραφή; ή (ii) τροποποίηση του Λογισμικού μετά την παράδοση, εκτός εάν κάναμε, προτείναμε ρητά ή εγκρίναμε την τροποποίηση γραπτώς.
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
5.1 Κατόπιν διαθεσιμότητας, διατίθεται δωρεάν υποστήριξη στο φόρουμ χρηστών και με τις Συμβουλές και τα κόλπα και τα βίντεο YouTube.
5.2 Αν έχετε συνάψει μαζί μας μια συμφωνία συντήρησης, θα σας προσφέρουμε βελτιωμένες εκδόσεις του Λογισμικού όταν θα είναι διαθέσιμες. Δεν θα απαιτείται πλέον να παρέχουμε υποστήριξη υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών σχετικά με μια παλιά έκδοση τρεις μήνες μετά τη διάθεση μιας βελτιωμένης έκδοσης.
5.2 Εάν έχετε συνάψει το Λογισμικό βάσει άδειας συνδρομής, θα σας παρέχουμε βελτιωμένες εκδόσεις του Λογισμικού όταν καταστούν διαθέσιμες. Δεν θα μας ζητηθεί να προσφέρουμε υποστήριξη γραφείου υποστήριξης σχετικά με μια παλιά έκδοση τρεις μήνες μετά τη διάθεση μιας βελτιωμένης έκδοσης. Όταν υποβάλλετε υποστήριξη μέσω εισιτηρίου, απαντάμε δωρεάν σε σύντομες ερωτήσεις έως και 10 λεπτών, ως μια καλύτερη προσπάθεια περιορισμένης ηλεκτρονικής τεχνικής υποστήριξης κατά τις εργάσιμες ώρες τις εργάσιμες ημέρες. Εάν ένα ζήτημα υποστήριξης είναι ένα σφάλμα στο Λογισμικό (ή μια επιθυμία για μια δυνατότητα που δεν είναι ακόμη διαθέσιμη στο Λογισμικό EasySIGN), τότε η υποστήριξη για αυτό είναι δωρεάν. Δεν ενεργούμε διαφορετικά μεταξύ τους Starter, EasySIGN Pro και Premium. Προβλήματα με το λογισμικό προστασίας από ιούς που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον υπολογιστή σας με το TeamViewer δεν είναι κατάλληλα για δωρεάν υποστήριξη.
5.3 Εκτός από το 5.2, όλες οι εργασίες που εκτελούνται από το EasySIGN θα χρεώνονται επιπλέον του τέλους άδειας και με τις τιμές και τους όρους που ισχύουν εκείνη τη στιγμή στο EasySIGN.
5.4 Η EasySIGN θα προγραμματίσει την παράδοση της ηλεκτρονικής υποστήριξης σε συνεννόηση μαζί σας, λαμβάνοντας υπόψη τον επιθυμητό προγραμματισμό σας όσο το δυνατόν περισσότερο. Το EasySIGN θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την εκτέλεση των Υπηρεσιών Υποστήριξης σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.
5.5 Εάν το σύστημα του υπολογιστή σας ή/και το μηχάνημά σας δεν πληροί τις απαιτήσεις όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο TeamViewer, ενημερώσεις (υλικολογισμικού), διαθέσιμη εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης από κατασκευαστές μηχανημάτων και απαιτήσεις λογισμικού, τότε το EasySIGN δικαιούται (κατά την κρίση του) να χρεώσει κόστος για αχρησιμοποίητο χρόνο ως αποτέλεσμα αυτού ή/και να χρεώσει το κόστος που χρειάστηκε να επιβαρυνθεί η EasySIGN προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΑΤΩΣΗ
6.1 Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα μπορεί να είναι διαθέσιμο σε ένα συμβαλλόμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με ένα τέτοιο συμβάν, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα θα μας επιτρέψει να τερματίσουμε αμέσως τη EULA με γραπτή ειδοποίηση:
A) η ουσιαστική παράβαση της EULA, η οποία, όταν είναι ικανή να αποκατασταθεί, δεν θεραπεύεται εντός 30 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση.
B) είστε αφερέγγυος ή ανίκανος να πληρώσετε τα χρέη σας καθώς καθίστανται ληξιπρόθεσμα. ζητάτε να κηρυχθεί σε πτώχευση ή να χορηγηθεί αναστολή πληρωμών ή ανάλογη ατέλεια στο πλαίσιο νομικής διαδικασίας ή υποβάλλονται σε μια τέτοια διαδικασία. παύετε να λειτουργείτε ως συνεχής επιχείρηση ή να διεξάγετε τις δραστηριότητές σας στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας.
C) οποιαδήποτε μεταβίβαση εκ μέρους σας εκούσια ή ακούσια, κατά νόμο ή άλλως, οποιουδήποτε σημαντικού ιδιοκτησιακού συμφέροντος στην εταιρεία σας, ή οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη διοίκηση της εταιρείας σας, η οποία κατά τη γνώμη μας επηρεάζει αρνητικά τα συμφέροντά μας.
D) οποιαδήποτε απόπειρα από εσάς να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε αυτήν την Άδεια Χρήσης ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν σε τρίτους χωρίς τη γραπτή μας έγκριση.
6.2 Η καταγγελία της παρούσας Άδειας Χρήσης δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και / ή μας έχουν συγκεντρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης.
6.3 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε μορφής ή φύσης που υποστεί ή σας υπέστη λόγω του τερματισμού της EULA σύμφωνα με τη ρήτρα 6.1.
6.4 Με τη λήξη της παρούσας Άδειας Χρήσης (EULA), θα παύσετε αμέσως τη χρήση του Λογισμικού και των εικόνων και θα μας υποβάλετε, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία τερματισμού, όλα τα φυσικά μέσα που περιέχουν το Λογισμικό, την τεκμηρίωση και κάθε άλλο υλικό που παρέχεται εσείς σύμφωνα με αυτήν τη EULA. Θα επιβεβαιώσουμε γραπτώς την παραλαβή των υλικών που επιστρέφονται σύμφωνα με την ενότητα 5.4. Ελλείψει τέτοιας επιβεβαίωσης, τα υλικά δεν θεωρούνται ότι έχουν επιστραφεί.
ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΑΦΟΡΑ
7.1 Έχουμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τα παρόντα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο, συμφωνείτε ρητά με αυτή τη μεταφορά. Παρέχετε επίσης κάθε λογική συνδρομή που είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ή / και των υποχρεώσεών μας.
7.2 Θα αντιμετωπίζετε το Λογισμικό και οποιαδήποτε σχετική τεχνογνωσία ως εμπιστευτική. Δεν πρέπει να αποκαλύπτετε εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται σε εσάς βάσει της Άδειας EULA σε τρίτους. Μπορείτε να αποκαλύψετε εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο σε υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή αντιπροσώπους σας που έχουν ανάγκη να γνωρίζουν και δεσμεύονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας τουλάχιστον ως προστατευτικές για τα συμφέροντά μας, όπως οι υποχρεώσεις σας βάσει του παρόντος.
7.3 Το Λογισμικό ή οποιαδήποτε λειτουργικότητα ή μέρος αυτού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες ή χώρες. Εάν σας έχουμε παράσχει μετάφραση της αγγλικής έκδοσης αυτής της EULA (και άλλων συμφωνιών), συμφωνείτε ότι αυτή η μετάφραση παρέχεται σε εσάς αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας και ότι η αγγλική έκδοση (όχι η μετάφραση) θα είναι νομικά δεσμευτική για εσάς . Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και μιας από τις μεταφράσεις της, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση και όχι η μετάφραση.
7.4 Η EULA διέπεται από το δίκαιο των Κάτω Χωρών. Η εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών της 11ης Απριλίου 1980 αποκλείεται.
7.5 Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη EULA, όλα τα έξοδα και τα έξοδα του επικρατούντος μέρους, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικαστικών τελών και των δικαστικών εξόδων, επιστρέφονται από τον αντισυμβαλλόμενο κατόπιν αιτήματος και ανακτώνται από τον κύριο υπόχρεο σε τέτοια διαφορά, ακόμη και αν τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν την εκτίμηση των εξόδων αυτών, όπως αυτά που προέβαλε ο δικαστής βάσει του ολλανδικού κώδικα πολιτικής δικονομίας.
7.6 Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την EULA θα παραπέμπονται αποκλειστικά στο αρμόδιο δικαστήριο του s-Hertogenbosch, Κάτω Χώρες.

Ερωτήσεις;

Έχουμε τις απαντήσεις. Να έρθετε σε επαφή με την ομάδα υποστήριξής μας.