ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Μεταξύ του χρήστη του προϊόντος λογισμικού EasySIGN (το «Λογισμικό») και εμάς, η EASYSIGN BV, μια εταιρεία που ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας, με έδρα το Melkweg 5, 5527 CZ Hapert, Κάτω Χώρες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΔΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟDIΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ (Η «EULA»).

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΔΕΙΑ
1.1 Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρούσα Άδεια Χρήσης, σας παρέχουμε τα ακόλουθα δικαιώματα:
A) Αν έχετε αποκτήσει δοκιμαστική έκδοση του Λογισμικού: μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης του Λογισμικού σε έναν μόνο υπολογιστή και για περίοδο τριάντα ημερών.
B) Εάν έχετε αγοράσει το Λογισμικό με βάση τη διαρκή άδεια: ένα διαρκές, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού σε έναν μόνο υπολογιστή.
C) Εάν έχετε αγοράσει το Λογισμικό βάσει άδειας εγγραφής: μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης του Λογισμικού σε έναν μόνο υπολογιστή και για την περίοδο που καθορίζεται στην εντολή αγοράς και ανανεώνεται αυτόματα για τα επόμενα όμοια ( ή άλλως καθορισμένες) περιόδους, εκτός εάν καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα μέρη μετά από μια ηλεκτρονική ακύρωση πριν από μία ημέρα πριν από τη λήξη της τότε τρέχουσας περιόδου.
D) Εάν έχετε αγοράσει το Λογισμικό με προπληρωμένη άδεια χρήσης: μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού σε έναν μόνο υπολογιστή και για την περίοδο που καθορίζεται στην εντολή αγοράς.
E) Εάν έχετε αγοράσει το Λογισμικό βάσει άδειας εκπαίδευσης, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης του Λογισμικού στον αριθμό υπολογιστών και για την περίοδο που καθορίζεται στην παραγγελία σας και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
F) Αν έχετε αγοράσει το Λογισμικό συμπεριλαμβανομένης της Συντήρησης: μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα λήψης και εγκατάστασης του Λογισμικού σε κάθε υπολογιστή που καλύπτεται από την εν λόγω Συντήρηση (άρθρο 5) και για την περίοδο που καθορίζεται στην εντολή αγοράς.
1.2 Εάν το Λογισμικό έχει αγοραστεί και εγκατασταθεί σε βάση «κλειδωμένο υπολογιστή», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό μόνο στον υπολογιστή στον οποίο εγκαταστήσατε για πρώτη φορά το Λογισμικό. Απαγορεύεται και δεν επιτρέπεται η μεταφορά ή μεταφορά του Λογισμικού από έναν τέτοιο υπολογιστή σε άλλον υπολογιστή. Εάν το Λογισμικό έχει αγοραστεί και εγκατασταθεί σε βάση «USB dongle lock», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό μόνο σε έναν υπολογιστή στον οποίο είναι συνδεδεμένο το εν λόγω USB dongle.
1.3 Εάν έχετε αγοράσει το Λογισμικό με βάση «υπολογιστή κλειδωμένο», θα αναλάβετε τον κίνδυνο απώλειας, κλοπής ή ζημιάς στον υπολογιστή και αλλαγές που έγιναν είτε στο υλικό του υπολογιστή είτε στο εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό . Ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα άδεια χρήσης για το Λογισμικό. Εάν έχετε αγοράσει το Λογισμικό με βάση το «USB dongle lock», θα έχετε τον κίνδυνο απώλειας, κλοπής ή ζημιάς στο USB dongle, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό. Ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα άδεια χρήσης για το Λογισμικό.
1.4 Οι τιμές των ανανεωμένων συνδρομών ενημερώνονται αυτόματα στις πραγματικές τιμές κατά τη στιγμή της ανανέωσης. 30 ημέρες πριν από την αυτόματη ανανέωση της συνδρομής, θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα σας ενημερώσει για την ανανέωση και τη δυνατότητα ακύρωσης.
1.5 Δεν επιτρέπεται (ούτε μπορείτε να επιτρέψετε σε τρίτους):
(Θ) να επιτρέπεται σε τρίτο μέρος να χρησιμοποιεί το Λογισμικό είτε για λογαριασμό αυτού του τρίτου είτε για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους,
(Ϋ) να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει το Λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο και / ή να μεταφράσει, reverse engineer, decompile, αποσυναρμολογήσει ή να δημιουργήσει παράγωγα έργα του Λογισμικού.
(ίϋ) να τροποποιήσετε ή να καταργήσετε τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή οποιεσδήποτε άλλες αποκλειστικές ή περιοριστικές ειδοποιήσεις ή μύθους που περιέχονται ή συμπεριλαμβάνονται στο Λογισμικό, την τεκμηρίωση και άλλα υλικά που παρέχονται με το Λογισμικό.
(ίν) να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε, να μεταφράσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση τα γραπτά μας υλικά χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση.
1.6 Με εύλογη ειδοποίηση, θα μας χορηγήσετε, ή τρίτο μέρος που έχει διοριστεί από εμάς, τέτοια πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα συστήματά σας, όπως είναι απαραίτητο για να βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Άδειας Χρήσης.
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΚΟΝΕΣ
2.1 Το Λογισμικό περιέχει εικόνες που μας ανήκουν. Είστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε, να τροποποιήσετε και να δημοσιεύσετε αυτές τις εικόνες, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα.
2.2 Μπορείτε να ενσωματώσετε οποιαδήποτε εικόνα στην δική σας πρωτότυπη εργασία και να δημοσιεύσετε, να προβάλλετε και να διανείμετε την εργασία σας σε οποιαδήποτε εφαρμογή.
2.3 Δεν μπορείτε να:
(Θ) ενοικίαση, εκμίσθωση, μεταπώληση, υποεξουσιοδότηση, δανεισμό ή άλλως τη διάθεση των εικόνων για χρήση ή διανομή χωριστά ή αποσπασμάτων από το δικό σας πρωτότυπο έργο.
(Ϋ) να δημιουργούν σκάνδαλα, άσεμνα, δυσφημιστικά ή ανήθικα έργα ή να χρησιμοποιούν τις εικόνες μας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που απαγορεύεται από το νόμο.
(ίϋ) να χρησιμοποιήσετε ή να επιτρέψετε τη χρήση των εικόνων μας ή οποιουδήποτε μέρους αυτών ως εμπορικού σήματος ή σήματος υπηρεσιών ή να διεκδικήσετε οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε είδους στις εικόνες ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών. και
(ίν) χρησιμοποιήστε τις εικόνες σε ηλεκτρονική μορφή, σε απευθείας σύνδεση ή σε εφαρμογές πολυμέσων, εκτός εάν οι εικόνες ενσωματώνονται για σκοπούς προβολής και δεν παρέχεται άδεια λήψης ή / και αποθήκευσης των εικόνων για οποιονδήποτε λόγο.
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
3.1 Εγγυόμαστε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλα υλικά προϊόντα (CD-ROM και / ή άλλα μέσα ενημέρωσης στα οποία καταγράφεται το Λογισμικό) που παρέχονται από εμάς είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα σε υλικά και εργασία υπό κανονική χρήση και εξυπηρέτηση για μια περίοδο ενενήντα 90) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης στον αρχικό αγοραστή, όπως αποδεικνύεται από επαρκή απόδειξη αγοράς.
3.2 Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα αντικαταστήσουμε τα έξοδα των ελαττωματικών μέσων και άλλων υλικών προϊόντων που επιστράφηκαν σε εμάς (προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη) μαζί με επαρκή απόδειξη αγοράς. Η αντικατάσταση αυτή πρέπει να είναι εγγυημένη για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης ή τριάντα (30) ημερών, όποια από τις δύο είναι η μεγαλύτερη.
3.3 ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ EXPRESS ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΜΕΝΩΝ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΩΣΤΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ.
3.4 ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΑΛΛΟΥ, ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΩΝ.
3.5 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ (Α) ΠΟΣΟ ΙΣΟ ΙΣΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΖΗΜΙΑ Ή (ii) ΕΥΡΩ 5.000.
3.6 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
4.1 Αναγνωρίζετε ότι το Λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων που περιέχονται στο Λογισμικό) είναι ιδιοκτησία μας και ότι όλοι οι τίτλοι του Λογισμικού και οι εικόνες θα παραμείνουν σε εμάς. Οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το Λογισμικό και τις εικόνες, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, εκδοθέντα ή καταχωρημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων και τεχνογνωσία, ανήκουν σε εμάς ή σε εμάς τρίτοι προμηθευτές. Δεν θα διεκδικήσετε κανένα ιδιοκτησιακό συμφέρον σε και σε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του τρίτου ή του τρίτου μας προμηθευτή, ούτε θα αμφισβητήσετε ή θα βοηθήσετε στην αμφισβήτηση των δικαιωμάτων, του τίτλου και του συμφέροντος του προμηθευτή ή του τρίτου μας και σε αυτήν την πνευματική ιδιοκτησία.
4.2 Σε περίπτωση κατά την οποία προβάλλετε οποιαδήποτε αξίωση εναντίον σας, αναφέροντας ότι η χρήση του Λογισμικού ή μιας συγκεκριμένης εικόνας παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους, θα μας ειδοποιήσετε γραπτώς για την αξίωση αυτή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησής σας. Έχουμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να σας υπερασπιστούμε με δικά μας έξοδα για την απαίτηση αυτή ή, κατά την κρίση μας, να διευθετήσουμε τη διαφορά. Εάν αποφασίσουμε να σας υπερασπιστούμε εναντίον ενός τέτοιου αιτήματος, θα σας αποζημιώσουμε έναντι οποιωνδήποτε εξόδων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από την υπεράσπιση ή την επίλυση μιας τέτοιας αξίωσης ή ενέργειας. Τα παραπάνω αναφέρουν ολόκληρη την ευθύνη μας και τα μοναδικά ένδικα μέσα σας για παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
4.3 Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που προκύπτει από: (i) τη χρήση του Λογισμικού σε συνδυασμό με άλλο λογισμικό ή αντικείμενα, εκτός εάν πουλήσαμε, πραγματοποιήσαμε ή συνιστούμε ρητά ή εγκρίνουμε τέτοια χρήση ως συνδυασμός σε Γραφή; ή (ii) τροποποίηση του Λογισμικού μετά την παράδοση, εκτός εάν κάναμε, προτείναμε ρητά ή εγκρίναμε την τροποποίηση γραπτώς.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
5.1 Αν έχετε συνάψει μαζί μας μια συμφωνία συντήρησης, θα σας προσφέρουμε βελτιωμένες εκδόσεις του Λογισμικού όταν θα είναι διαθέσιμες. Δεν θα απαιτείται πλέον να παρέχουμε υποστήριξη υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών σχετικά με μια παλιά έκδοση τρεις μήνες μετά τη διάθεση μιας βελτιωμένης έκδοσης.
5.2 Αν έχετε συνάψει μαζί μας μια συμφωνία συντήρησης, θα έχετε το δικαίωμα να λάβετε υποστήριξη από το γραφείο υποστήριξης, το οποίο θα αποτελείται από περιορισμένη ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη κατά τις εργάσιμες ώρες τις εργάσιμες ημέρες.
5.3 Κάθε συμφωνία συντήρησης καλύπτει είτε έναν μόνο υπολογιστή είτε ένα μόνο dongle USB.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΑΤΩΣΗ
6.1 Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα μπορεί να είναι διαθέσιμο σε ένα συμβαλλόμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με ένα τέτοιο συμβάν, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα θα μας επιτρέψει να τερματίσουμε αμέσως τη EULA με γραπτή ειδοποίηση:
(Α) η ουσιαστική παράβαση της EULA, η οποία, όταν είναι ικανή να αποκατασταθεί, δεν θεραπεύεται εντός 30 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση.
(Β) είστε αφερέγγυος ή ανίκανος να πληρώσετε τα χρέη σας καθώς καθίστανται ληξιπρόθεσμα. ζητάτε να κηρυχθεί σε πτώχευση ή να χορηγηθεί αναστολή πληρωμών ή ανάλογη ατέλεια στο πλαίσιο νομικής διαδικασίας ή υποβάλλονται σε μια τέτοια διαδικασία. παύετε να λειτουργείτε ως συνεχής επιχείρηση ή να διεξάγετε τις δραστηριότητές σας στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας.
(Γ) οποιαδήποτε μεταβίβαση εκ μέρους σας εκούσια ή ακούσια, κατά νόμο ή άλλως, οποιουδήποτε σημαντικού ιδιοκτησιακού συμφέροντος στην εταιρεία σας, ή οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη διοίκηση της εταιρείας σας, η οποία κατά τη γνώμη μας επηρεάζει αρνητικά τα συμφέροντά μας.
(Δ) οποιαδήποτε απόπειρα από εσάς να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε αυτήν την Άδεια Χρήσης ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν σε τρίτους χωρίς τη γραπτή μας έγκριση.
6.2 Η καταγγελία της παρούσας Άδειας Χρήσης δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και / ή μας έχουν συγκεντρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης.
6.3 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε μορφής ή φύσης που υποστεί ή σας υπέστη λόγω του τερματισμού της EULA σύμφωνα με τη ρήτρα 6.1.
6.4 Με τη λήξη της παρούσας Άδειας Χρήσης (EULA), θα παύσετε αμέσως τη χρήση του Λογισμικού και των εικόνων και θα μας υποβάλετε, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία τερματισμού, όλα τα φυσικά μέσα που περιέχουν το Λογισμικό, την τεκμηρίωση και κάθε άλλο υλικό που παρέχεται εσείς σύμφωνα με αυτήν τη EULA. Θα επιβεβαιώσουμε γραπτώς την παραλαβή των υλικών που επιστρέφονται σύμφωνα με την ενότητα 5.4. Ελλείψει τέτοιας επιβεβαίωσης, τα υλικά δεν θεωρούνται ότι έχουν επιστραφεί.
ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΑΦΟΡΑ
7.1 Έχουμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τα παρόντα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο, συμφωνείτε ρητά με αυτή τη μεταφορά. Παρέχετε επίσης κάθε λογική συνδρομή που είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ή / και των υποχρεώσεών μας.
7.2 Θα αντιμετωπίζετε το Λογισμικό και οποιαδήποτε σχετική τεχνογνωσία ως εμπιστευτική. Δεν πρέπει να αποκαλύπτετε εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται σε εσάς βάσει της Άδειας EULA σε τρίτους. Μπορείτε να αποκαλύψετε εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο σε υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή αντιπροσώπους σας που έχουν ανάγκη να γνωρίζουν και δεσμεύονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας τουλάχιστον ως προστατευτικές για τα συμφέροντά μας, όπως οι υποχρεώσεις σας βάσει του παρόντος.
7.3 Η EULA διέπεται από το δίκαιο των Κάτω Χωρών. Η εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών της 11ης Απριλίου 1980 αποκλείεται.
7.4 Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη EULA, όλα τα έξοδα και τα έξοδα του επικρατούντος μέρους, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικαστικών τελών και των δικαστικών εξόδων, επιστρέφονται από τον αντισυμβαλλόμενο κατόπιν αιτήματος και ανακτώνται από τον κύριο υπόχρεο σε τέτοια διαφορά, ακόμη και αν τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν την εκτίμηση των εξόδων αυτών, όπως αυτά που προέβαλε ο δικαστής βάσει του ολλανδικού κώδικα πολιτικής δικονομίας.
7.5 Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την EULA θα παραπέμπονται αποκλειστικά στο αρμόδιο δικαστήριο του s-Hertogenbosch, Κάτω Χώρες.

Ερωτήσεις;

Έχουμε τις απαντήσεις. Να έρθετε σε επαφή με την ομάδα υποστήριξής μας.

Are you ready to make things EASY?

Πάρτε τώρα