Το masking χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του bitmap ή της διανυσματικής εικόνας σε σχήμα, ώστε να μεγεθύνει την εικόνα ανάλογα με το σχήμα. Οι μάσκες χρησιμοποιούνται για παράδειγμα για να αφαιρέσετε το φόντο μιας εικόνας ή για να τοποθετήσετε μια εικόνα σε ένα κείμενο ή σε μορφή vectorshape.

Συγκάλυψη

Τακτοποίηση> Μάσκα> Τοποθετήστε στη μάσκα

Επιλέξτε μια εικόνα, επιλέξτε Τοποθετήστε στη μάσκα και επιλέξτε το κείμενο για να το χρησιμοποιήσετε ως μάσκα για το bitmap.