Ας μιλήσουμε για το Τόξο ταιριάζει αποτέλεσμα. Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε ένα σχήμα τόξου σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Τα bitmap υπολογίζονται εκ νέου για σωστή καμπύλη και ακόμη και το κείμενο του σεναρίου θα παραμείνει ευθυγραμμισμένο ως χειρόγραφο κείμενο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Arc fit.

Προσθέστε εφέ Arc Arc

Εφέ> Προσαρμογή τόξου
Εφαρμόστε το Arc fit Effect σε κείμενο, διανυσματικό σχήμα ή bitmap. Το Arc fit Effect είναι ακίνδυνο για τα αντικείμενα καθώς οι αρχικές ιδιότητες του αντικειμένου θα διατηρηθούν. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να αλλάξει μετά την εφαρμογή του Arc fit effect.